FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL   SÁLVORA

 

Marqués de Valladares nº 14, 1º - of.9      36201 - Vigo                           T lf/ Fax: 986 228 074                                 salvora@fundacionsalvora.org

direcciónTeléfonocorreo electrónicoLogo salvora

QUÉN somos?

 A FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL SÁLVORA,    é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar. Constituida en Vigo o 27 de decembro de 1990 e  clasificada pola Xunta de Galicia como benéfico asistencial, privada e  de interese galego.

 

A nosa MISIÓN é velar polos dereitos e intereses das  persoas con discapacidade intelectual, en especial daquelas das que temos encomendada a tutela a fin de proporcionarlles unha óptima calidade de vida e  a plena integración social.

 

A Fundación INFORMA, ASESORA e ACONSELLA ás familias e responsables de persoas con discapacidade intelectual a fin de que estes poidan acadar as mellores condicións de desenvolvemento, benestar e garantías de futuro; e, cando non é posible atopar as persoas físicas adecuadas, dispostas a encargarse das responsabilidades tutelares, a Fundación EXERCE O CARGO DE TITOR tras a aceptación do  nomeamento por vía xudicial.

QUÉ facemos?

Transparencia

Colabora

Contacto